Voordelen lidmaatschap

MEVW behartigt de belangen van meer dan 70 mediabedrijven die zich richten op educatie, vakinformatie en wetenschap.

Mediabedrijven aangesloten bij MEVW dragen met hun producten en diensten aan de kwaliteit van het onderwijs, (internationale) wetenschap, kenniseconomie en innovatie in Nederland, voor nu en in de toekomst.

Onze leden zijn actief in zeer uiteenlopende markten met even diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan print en digitale leermiddelen en informatie, database publishing en diensten, online opleiden en workflowtools. MEVW-lidbedrijven zijn zowel gevestigde uitgeeforganisaties als nieuwe toetreders en kennisinstellingen, variërend van (internationale) mediaconcerns tot niche-uitgevers.

De voordelen van lidmaatschap op een rij

Vertegenwoordiging in de Nederlandse en Europese politiek

Als brancheorganisatie verzorgt MEVW de vertegenwoordiging van de sector in maatschappelijke discussies. Bijvoorbeeld als het gaat om de waarde van leermiddelen, btw, auteursrecht, de Wet op de vaste boekenprijs, Open Access, de Wet Markt en Overheid en reprovergoedingen. Afhankelijk van het onderwerp gebeurt dat in ‘Den Haag’ of ‘Brussel’.

De MEVW heeft veel formele en informele contacten bij publieke instanties, waaronder diverse  Ministeries. Zij zet zich in voor een gezond ondernemersklimaat voor educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke dienstverlening in Nederland. Speerpunten daarbij zijn: een gelijk speelveld en ruimte voor pluriformiteit.

Toegang tot het uitgebreide netwerk en kennis van de MEVW

MEVW biedt een groot platform voor vakgenoten om met elkaar (en andere maatschappelijke stakeholders) in contact te komen, kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast blijf je als MEVW-lid altijd op tijd op de hoogte van actuele, relevante en passende informatie over en antwoorden op maatschappelijk-economische en politieke ontwikkelingen die uw bedrijfsvoering kunnen raken. Zo ontvangt u twee keer per maand de MEVW-Monitor waarin ‘need to know’ ontwikkelingen in wetgeving, politiek en media worden opgenomen.

Toegang tot de faciliteiten van de Mediafederatie

Samen met de brancheorganisaties GAU (algemene boeken), MMA (‘tijdschriften’) en NDP Nieuwsmedia is MEVW is lid van de Mediafederatie. In de Mediafederatie worden de gemeenschappelijke belangen van deze vier brancheorganisaties behartigd. Het daarbij om zaken als  auteursrecht, collectieve rechten, privacy, sociaal beleid en Human Resources. Via MEVW kunnen leden bij de Mediafederatie terecht voor (eerstelijns) juridische advies en advies op het gebeid van HRM.

Deelname aan de Mediafederatie Academy

De Academy zorgt voor opleidingen, trainingen en seminars. MEVW-leden kunnen zich voor veel van het aanbod kosteloos of voor een gereduceerd tarief inschrijven.

Dividenduitkering

Een lid van de MEVW (en/of Groep Algemene Uitgevers) kan tevens lid worden van de Coöperatieve vereniging van Boekenuitgevers Groepen (Coöp BUG) en krijgt daarmee recht op een mogelijke uitkering dividend CB.