Organisatie en Partners

Bestuur

Jeroen Kuerble (Noordhoff) - Voorzitter

Huub van der Meulen (Lefebvre Sarrut) - Penningmeester

Jorien Castelein (Blink) - Portefeuillehouder Gespecialiseerde Uitgeverijen

Jacco Flipsen (Springer) - Bestuurslid

Rimco Spanjer (Malmberg) - Bestuurslid

Portefeuillehouders

 • Primair Onderwijs - Ludo Stroobants (Zwijsen)

 • Voortgezet Onderwijs - Kees Karremans (Noordhoff)

 • Middelbaar Beroepsonderwijs - Jos Brouwer (Uitgeverij Deviant)

 • Hoger Onderwijs - vacant

 • Wetenschap - Laura Hassink (Elsevier)

 • Vak/Professioneel - Peter Immink (Wolters Kluwer)

 • Digitalisering - Eric Razenberg (ThiemeMeulenhoff)

 • Economische en Juridische Zaken - Maaike van Opstal (Noordhoff)

Bureau

Stephan de Valk - Directeur

Jeannet van Gemert - Secretaresse

Paul Gillijns - Projectleider Economische en Juridische Zaken

Pieter Ruempol - Projectleider Digitalisering

Evan Clark - Projectleider Public Affairs

Onze partners en zusterorganisaties

MEVW onderhoudt nauwe contacten met internationale belangenorganisaties voor uitgevers, om de leden te informeren over EU-ontwikkelingen voor uitgevers. MEVW is aangesloten bij een viertal organisaties, namelijk:

 1. De Mediafederatie

 2. Federation of International Periodical Publishers (FIPP)

 3. Federation of European Publishers (FEP)

 4. International Publishers Association (IPA)

Daarnaast werkt MEVW nauw samen met de Association of Science, Technology and Medical Publishers (STM)