Standaardisatie

Onderwijsinstellingen maken een eigen keuze uit het aanbod van digitale leermiddelen, digitale toets- en leerlingvolgsystemen en administratiesystemen. Die vrijheid is een groot goed. Scholen willen terecht dat al deze digitale onderwijsmiddelen goed zijn te combineren en dat ze persoonsgegevens en andere data gemakkelijk en zonder barrières tussen deze systemen kunnen uitwisselen; ook als deze afkomstig zijn van verschillende leveranciers.

Bovengenoemde wens vraagt om een efficiënte en veilige educatieve keten met technische afspraken over uitwisseling en samenwerking en over koppelingen tussen digitale systemen. Dergelijke koppelingen moeten efficiënt tot stand gebracht kunnen worden, praktisch en beheersbaar zijn in het gebruik en rekening houden met schoolprocessen en met wettelijke regelingen, zoals de AVG en het auteursrecht. Standaarden moet je niet alleen samen ontwikkelen, maar ook samen implementeren.

Edu-K is een platform waarin brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers met de sectorraden werken aan een goed functionerende educatieve keten voor PO, VO en MBO. Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina over samenwerken in de leermiddelenketen.

Edustandaard is een platform waarin partijen binnen het onderwijsveld met elkaar standaarden  ontwikkelen en beheren. Deze standaarden gaan bijvoorbeeld over data- uitwisseling of over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen.

MEVW en standaardisatie

MEVW is al sinds jaar en dag – in publiek-private samenwerking – betrokken bij de ontwikkeling van standaarden die de toegang tot en het gebruik van digitale leer- en toetssystemen en de uitwisseling van persoonsgegevens en leerresultaten bevorderen. Wij vinden het belangrijk te werken vanuit een concrete behoefte van scholen. Het gaat ons niet om maximale denkbare mogelijkheden, maar om datgene wat dagelijks praktisch gemak oplevert voor de leerling, de leraar en de onderwijsinstelling. En wat geïmplementeerd kan worden door alle leveranciers, groot en klein. Standaardisatie mag niet ten koste gaan van een pluriform aanbod.

MEVW draagt bij aan standaardisatie via kennisontwikkeling van haar leden door te participeren in Edu-K en Edustandaard.