Samenwerking in de leermiddelenketen

Digitalisering heeft het onderwijs op veel manieren veranderd. Docenten en leerkrachten geven instructie met een digibord, de leer- en werkboeken voor leerlingen zijn geheel of gedeeltelijk ingeruild voor interactieve software en voor bijna alle administratieve taken in en rondom het onderwijs gebruiken scholen digitale hulpmiddelen.   

De afhankelijkheid van digitale systemen en diensten is daardoor enorm. Een dergelijk digitaal ecosysteem vraagt om samenwerking van de publieke en private partijen zodat de keten op een betrouwbare en veilige manier werkt. Voor dat doel is Edu-K opgericht.

Edu-K is een samenwerking van de PO‑Raad, de VO‑raad, de MBO-raad, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de brancheorganisatie voor uitgevers (MEVW), distributeurs (KBb‑E) en softwareleveranciers (VDOD). Deze partijen proberen in samenwerking met elkaar te zorgen voor een goed functionerende digitale, educatieve keten en daarmee de randvoorwaarden te creëren voor een succesvolle inzet van ICT bij het leren in het PO, VO en MBO.

Partijen in Edu‑K zetten zich onder andere in voor een viertal zaken:

  1. Ze maken afspraken over de uitwisseling van leerresultaten via digitale leermiddelen en het bieden van inzicht in het leerproces voor scholen, en brengen de digitale leermiddelen in de praktijk;

  2. Ze maken en implementeren afspraken voor gebruiksvriendelijke toegang tot (digitaal) leermateriaal met aandacht voor de privacy van leerlingen, onder andere met de nummervoorziening;

  3. Ze maken in het privacyconvenant afspraken over privacy bij het gebruik van digitale leermiddelen en voeren deze uit;

  4. Ze maken afspraken zodat ICT-processen veilig zijn ingericht en zodat gegevens goed zijn beveiligd.

MEVW en Samenwerken in de digitale keten

Het motto van Edu-K is: “voor een veilige en betrouwbare keten” en MEVW onderschrijft dit ten volle. Zo is MEVW één van de initiatiefnemers en medefinancier van Edu-K. Met delegaties van MEVW is de brancheorganisatie vertegenwoordigd in de advies- en implementatiegroepen van Edu-K.

MEVW constateert dat het maken van ketenafspraken, het implementeren daarvan, en met name het toezichthouden op en het handhaven van het naleven van afspraken geen sinecure is. Daarvoor is een volgende stap nodig in de samenwerking in de educatieve keten.  Daarom hebben de bestuurders van Edu-K in 2021 het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een zogenaamd afsprakenstelsel. Het doel is om in de komende jaren een bindend afsprakenstelsel (ook wel een trust framework genoemd) op te zetten, inclusief vernieuwing van de digitale infrastructuur. Individuele partijen, zowel leveranciers als onderwijsinstellingen, kunnen tot het afsprakenstelsel toetreden. Op deze manier kunnen gemeenschappelijke waarden (onder andere privacy, beveiliging, gelijk speelveld en keuzevrijheid) beter geborgd worden. MEVW is voorstander van zo’n afsprakenstelsel en zal van harte meewerken aan de totstandkoming ervan.