Robotkunst en Auteursrecht

Afbeeldingen en teksten gemaakt door kunstmatige intelligentie staan de afgelopen maanden sterk in de belangstelling door de programma’s DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT. In deze bijdrage van prof. mr. D. Visser wordt een overzicht gegeven van auteursrechtelijke en aanverwante vragen die deze programma’s oproepen.