Teken ook het Handvest Duurzaam Publiceren

De aarde warmt ongekend snel op. Grondstoffen worden steeds schaarser en door ontbossing neemt de biodiversiteit af, met grote gevolgen voor onze toekomst. De veranderingen gaan steeds sneller en de tijd raakt op. Het is dus tijd voor actie. MEVW en GAU hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Om te laten zien hoe breed het duurzame sentiment wordt gedragen binnen de uitgeverijen, hebben we samen met onze leden het Handvest Duurzaam Publiceren opgezet. Op deze manier kunnen uitgeverijen laten zien waar zij voor staan en zich committeren aan hun inzet voor een duurzamere toekomst.

GAU en MEVW zien het als hun verantwoordelijkheid om gezamenlijk een positieve verandering teweeg te brengen door onze impact op het milieu te verkleinen en onze manier van werken te veranderen. Naast het opzetten van het kennisplatform www.duurzaampubliceren.nl, organiseren GAU en MEVW verschillende workshops en een duurzaamheidsseminar om de leden te helpen te verduurzamen. We nodigen iedereen in de Nederlandse boekenbranche uit om samen met ons deze uitdaging aan te gaan.

Handvest ondertekenen

Alle uitgeverijen kunnen het Handvest Duurzaam Publiceren ondertekenen, sterker nog een aantal heeft dat al direct gedaan.

“Duurzaamheid is het bepalende thema van het heden en de toekomst. Het gaat ons allemaal aan en wij voelen ons bij ThiemeMeulenhoff verantwoordelijk om actie te ondernemen en voor de leermiddelen en diensten die wij aanbieden duurzame keuzes te maken.”

Ludo Stroobants – Directeur ThiemeMeulenhoff

"Bij Springer Nature zijn we er trots op dat we op wetenschap gebaseerde doelen hebben gesteld om de CO2-uitstoot in onze activiteiten en in de keten te verminderen, en om in 2040 net zero te bereiken. Klimaatverandering is voor velen van ons een gebied van grote zorg, en we weten dat we organisaties van elke omvang nodig hebben om samen te werken en collectief actie te ondernemen. Wij ondersteunen de MEVW graag in dit streven."

Frank Vrancken Peeters - Directeur Springer Nature

Naast Blossom Books en ThiemeMeulenhoff hebben ook Singel Uitgeverijen, Deviant, Blink en Noordhoff het Handvest Duurzaam Publiceren ondertekend op het moment van lanceren. Bekijk op www.duurzaampubliceren.nl de actuele lijst van ondertekenaars.