Meldpunt SchrijversVeilig gelanceerd

Op 3 juni 2024 is het platform SchrijversVeilig, een meldpunt en helpdesk voor schrijvers, vertalers én uitgevers die bedreigd of geïntimideerd worden, van start gegaan. MEVW staat pal achter alle schrijvers en iedereen die is verbonden aan de boekensector, en onderschrijft het belang van Schrijversveilig om hen te ondersteunen.

SchrijversVeilig zal auteurs en uitgevers adviseren en ondersteunen na een incident, maar heeft ook een preventieve taak. Het platform bestaat uit een meldpunt en een helpdesk waar schrijvers en uitgevers terecht kunnen nadat zij slachtoffer zijn geworden van intimidatie of bedreiging. Via de website SchrijversVeilig.nl kunnen zij een incident melden. Het platform PersVeilig, dat sinds eind 2019 kennis en ervaring heeft opgedaan met dreiging voor journalisten, leidt SchrijversVeilig en gebruikt deze kennis om auteurs te ondersteunen.

Tot mei 2025 is er sprake van een pilotjaar. Daarna wordt besloten of het meldpunt voor schrijvers structureel wordt.

Meer informatie over SchrijversVeilig vindt u op de website www.schrijversveilig.nl