Toegankelijkheid

Toegankelijkheid gaat over toegang tot informatiemiddelen (websites, boeken, documenten, apparaten, computerprogramma’s) voor zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking. Voor mensen zonder een beperking is toegankelijkheid vanzelfsprekend, maar dat geldt allerminst voor blinden, slechtzienden en mensen met een auditieve of motorische handicap.

Informatie is toegankelijk als deze waarneembaar, bedienbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een goede contrastverhouding tussen tekst en achtergrond. Digitale informatie is toegankelijk als deze goed samenwerkt met een browser, een reader of met hulptechnologie waardoor een computerstem teksten kan voorlezen, of tekst wordt vertaald naar voelbaar braille.

Door informatie toegankelijk te maken, neemt niet alleen het bereik toe, ook de algehele kwaliteit gaat omhoog; voor iedereen. Investeren in toegankelijkheid betaalt zich terug.

MEVW en toegankelijkheid

MEVW faciliteert haar leden om zich de kennis en kunde eigen te maken om toegankelijke producten te maken en we stimuleren onze leden om toegankelijke producten te maken, of dat nu in papieren of digitale vorm is.

De MEVW draagt bij aan het project Toegankelijk Publiceren aan de Bron (TPUB), waar onder andere wordt voorzien in workshops en praktische tips. MEVW nauw betrokken geweest bij de oprichting van het platform inclusief publiceren, samen met de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Dedicon, de Vereniging Onbeperkt Lezen VIVIS en de Oogvereniging. Voor meer informatie en praktische tips kunt u terecht op het Kennisplatform Inclusief Publiceren.

Verder brengt MEVW leden in contact met partijen die van dienst kunnen zijn om voorleesbestanden bij boeken te maken. Dit soort bestanden helpen dyslectische leerlingen en studenten om zich leerstof eigen te maken. Steeds meer MEVW leden zijn hiertoe al in staat.

In 2021 en 2022 doorlopen veel leden van MEVW een gratis scholingsprogramma waarin ze leren om digitale producten toegankelijk te maken voor gebruikers met een visuele handicap. Anders dan bij boeken, komt er voor digitale informatiedragers wetgeving aan die een hoger niveau van toegankelijkheid ook afdwingt. Met dit scholingsprogramma stimuleert en leert MEVW haar leden om digitale producten te maken die toegankelijk zijn op niveau AA van de algemeen aanvaarde richtlijnen van WCAG.