Onze Visie

De Nederlandse uitgeefsector is zeer pluriform en levert een waardevolle maatschappelijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van kennis en kunde in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van (digitale) leermiddelen voor het primair- en voortgezet onderwijs, software en vaktijdschriften voor professionals of platforms voor het delen van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Tegenover de maatschappelijke rol die educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen vervullen staat ook een grote verantwoordelijkheid. Daarom hebben MEVW en de bij haar aangesloten leden gezamenlijk het MEVW Visiedocument opgesteld.

Onze visie: samen werken aan kennis en ontwikkeling

Het visiedocument schetst een beeld van de pluriformiteit van het Nederlandse uitgeeflandschap en de wijze waarop de bij MEVW aangesloten educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen een essentiƫle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis en de verschillende rollen die zij aannemen in de bredere samenleving. Verder gaat het visiedocument nader in op de maatschappelijke rol van MEVW en de bij haar aangesloten leden, en de uitdagingen die de brancheorganisatie en de bij haar aangesloten leden voor zich zien.