Onze Visie

Uitgeverijen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse kenniseconomie, en zijn daarmee een belangrijke maatschappelijke speler in het waarborgen en faciliteren van betrouwbare en gevalideerde kennis. Tegelijkertijd leidt deze maatschappelijke rol ook tot uitdagingen, zoals de spanning tussen publieke waarden en commerciële belangen.

Branchevereniging Media Educatie Vak en Wetenschap (MEVW) maakt zich samen met haar leden hard om deze uitdagingen te adresseren, onder andere door transparantie te stimuleren, doelen meetbaar te maken aan de SDGs en een markt waar publiek en privaat elkaar aanvullen te stimuleren. Zo waarborgt de MEVW een zo goed en groot mogelijke toegankelijkheid tot betrouwbare en gevalideerde kennis voor onze kennisintensieve samenleving.