Fora- en platforms

MEVW is georganiseerd in zogenaamde fora en platforms. In de fora en platforms staan belangenbehartiging, lobby en kennisuitwisseling voor het specifieke marktsegment of thema centraal. Beleidsvoorbereiding en besluitvorming worden op die manier gebaseerd op de specifieke deskundigheid. Waar opportuun worden (publieke) stakeholders uitgenodigd voor informatieve bijeenkomsten en gedachtewisselingen.

Indeling van fora en platforms

MEVW heeft verschillende fora voor de volgende marktsegmenten: PO, VO, MBO, HO, wetenschappelijk uitgeven en vakinformatief uitgeven. Daarnaast is er een forum voor economische en juridische zaken en een forum voor digitalisering. In het Forum Digitalisering worden marktsegment-overstijgende zaken met betrekking tot PO, VO, MBO, HO betreffende digitalisering besproken. Er zijn twee directieplatforms: één voor gespecialiseerde educatieve uitgevers, en één voor zelfstandige wetenschappelijke, vakinformatieve en HO-uitgevers.

Fora bestaan uit eindverantwoordelijken voor de betreffende marktsegmenten en/of thema’s. Fora vergaderen vier tot vijf keer per jaar, sinds ‘Covid’ doorgaans online. Platformen bestaan uit directeuren van gespecialiseerde en zelfstandige uitgevers; platformen komen op ad hoc-basis samen, zo mogelijk ‘live’. 

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met info@mevw.nl.