Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel en urgent onderwerp. De aarde warmt op, er komt steeds meer wet- en regelgeving aan en vanuit de consument is de vraag naar duurzame(re) producten groot. Jongeren werken graag voor een duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf en vragen steeds meer op dit gebied van hun werkgever. De MEVW heeft de wens om ook de uitgeefbranche duurzamer te maken en wil haar leden helpen duurzame(re) keuzes te maken. Lees alles over duurzaam uitgeven op duurzaampubliceren.nl.

Duurzaamheid in 2023

Februari 2023 is een survey naar MEVW- en GAU-leden uitgestuurd om het net op te halen, wat gebeurt er al en waar is behoefte aan? Hier kwam een hoge behoefte aan kennis en informatie uit naar voren. Daarom is voor 2023 prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een kennisplatform, duurzaampubliceren.nl en het organiseren van een duurzaamheidsseminar. Het kennisplatform is gedurende de zomer aangevuld en is nu rijk aan een breed aanbod in informatie omtrent duurzaamheid voor uitgeverijen. 6 juni vond het duurzaamheidsseminar plaats. Dit was drukbezocht en de evaluaties waren erg positief. Tijdens deze middag zijn meerdere sprekers aan het woord gekomen om informatie, inzicht en inspiratie te geven op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over deze middag is op duurzaampubliceren.nl te vinden, zo ook de presentaties van de workshops die deze dag zijn gegeven.     

In het najaar van 2023 is gekeken naar het ontwikkelen van een carbon calculator, een tool waarmee uitgeverijen hun CO2-footprint kunnen berekenen. De verwachting is dit in het voorjaar van 2024 uit te kunnen rollen naar de leden toe.

In het najaar van 2023 is de SDG Boekenclub gelanceerd, waarin kinderen/jonge mensen een keuze krijgen in boeken waarin klimaat en andere zaken binnen de Sustainable Development Goals aandacht krijgen.

Plannen 2024

In 2024 blijft duurzaamheid onverminderd een speerpunt voor MEVW. Er wordt aan twee hoofddoelen gewerkt: uitgeverijen helpen in de stap naar verduurzaming en het verbinden van ketenpartners om de samenwerking op het gebied van duurzaamheid te versterken. Hier wordt aan gewerkt op verschillende manieren. Zo wordt in samenwerking met de Mediafederatie Academy een aantal workshops georganiseerd op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is te denken aan workshops over duurzame bewustwording, duurzaam rapporteren en duurzame materiaalkeuze. Natuurlijk wordt de website Duurzaam Publiceren voortgezet en bijgewerkt en ook de ledenwerkgroep duurzaamheid zal in 2024 geregeld bij elkaar komen. Daarnaast zal er een werkgroep worden opgezet voor bedrijven die aan de CSRD moeten voldoen.

De samenwerking in de keten zal verder worden opgezocht, zoals met CB en Sivon.

En natuurlijk kijkt MEVW ook naar haar eigen uitstoot. Samen met de Mediafederatie en de andere brancheorganisaties zal de uitstoot worden gemeten. Dit zal als basis dienen voor een reductieplan, waarmee de Mediafederatie en daarmee MEVW haar impact op het klimaat zal verkleinen.