Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel en urgent onderwerp. De aarde warmt op, er komt steeds meer wet- en regelgeving aan en vanuit de consument is de vraag naar duurzame(re) producten groot. Jongeren werken graag voor een duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf en vragen steeds meer op dit gebied van hun werkgever. De MEVW heeft de wens om ook de uitgeefbranche duurzamer te maken en wil haar leden helpen duurzame(re) keuzes te maken.

Kennisplatform en survey

Duurzaamheid is een speerpunt van de GAU en de MEVW. Er is een project manager aangetrokken om met het thema aan de slag te gaan, ook in samenwerking met de keten. Nienke Bakker van de Duurzame Adviseurs vervult deze rol. Verder is een survey onder de leden van de GAU en de MEVW uitgezet, wat wordt er al gedaan aan duurzaamheid en waar is er behoefte aan? Mede met deze input wordt in 2023 een kennisplatform opgezet waar uitgevers allerhande informatie over duurzaam uitgeven kunnen vinden. Voorts is de GAU aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tools te ontwikkelen, zoals een carbon calculator. En in 2023 gaan we ook van start met een SDG Boekenclub waarin kinderen/jonge mensen een keuze krijgen in boeken waarin klimaat en andere zaken binnen de Sustainable Development Goals aandacht krijgen.

Symposium

Op 6 juni 2023 organiseren de GAU en de MEVW een symposium over duurzaam uitgeven. Tijdens deze middag zullen meerdere sprekers aan het woord komen om informatie, inzicht en inspiratie te geven op het gebied van duurzaamheid. Zet alvast in je agenda, meer informatie over de invulling volgt.