Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel en urgent onderwerp. De aarde warmt op, er komt steeds meer wet- en regelgeving aan en vanuit de consument is de vraag naar duurzame(re) producten groot. Jongeren werken graag voor een duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf en vragen steeds meer op dit gebied van hun werkgever. De MEVW heeft de wens om ook de uitgeefbranche duurzamer te maken en wil haar leden helpen duurzame(re) keuzes te maken. Lees alles over duurzaam uitgeven op duurzaampubliceren.nl.

Kennisplatform en survey

Duurzaamheid is een speerpunt van MEVW. Er is een projectmanager aangetrokken om met het thema aan de slag te gaan, ook in samenwerking met de keten. Nienke Bakker van de Duurzame Adviseurs vervult deze rol. Verder is een survey onder de leden van MEVW en GAU uitgezet, wat wordt er al gedaan aan duurzaamheid en waar is er behoefte aan? Uit deze survey kwam onder andere een grote behoefte aan kennis naar voren. Daarom heeft in 2023 het ontwikkelen van een kennisplatform prioriteit gekregen. www.duurzaampubliceren.nl is opgezet, een kennisplatform waar uitgevers allerhande informatie over duurzaam uitgeven kunnen vinden. Voorts is MEVW aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tools te ontwikkelen, zoals een carbon calculator. Zomer 2023 gaan we ook van start met een SDG Boekenclub waarin kinderen/jonge mensen een keuze krijgen in boeken waarin klimaat en andere zaken binnen de Sustainable Development Goals aandacht krijgen.

Uiteraard willen we ook hierin samenwerken met de hele keten, van distributeur tot boekverkoper. Uiteindelijk willen we proberen te komen tot een set van betrouwbare metadata waarmee de consument daadwerkelijk duurzame(re) keuzes kan maken.

 

Symposium

Op 6 juni 2023 heeft de MEVW in samenwerking met GAU een symposium over duurzaam uitgeven gehouden. Tijdens deze middag zijn meerdere sprekers aan het woord gekomen om informatie, inzicht en inspiratie te geven op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over deze middag is op duurzaampubliceren.nl te vinden, zo ook de presentaties van de workshops die deze dag zijn gegeven.