Wettelijke basis toegankelijkheid digitale onderwijsmiddelen ontbreekt

Er bestaat Europese wetgeving die de toegankelijkheid van digitale middelen, zoals betaalterminals, ticketmachines, webshops e.d. regelt en verplicht stelt. E-books vallen ook onder de nieuwe wet. De Europese richtlijn moet dit jaar zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Lange tijd leefden wij, net als onze Europese collega-uitgevers, in de veronderstelling dat de Europese richtlijn ook van toepassing is op digitale leer- en toetsmiddelen. Daar is de laatste maanden steeds meer twijfel over gekomen. Onlangs heeft het Ministerie van OCW ons uitsluitsel gegeven. Digitale onderwijsmiddelen vallen niet onder de Europese richtlijn. Alleen als een digitaal leer- of toetsmiddel een voorleesfunctionaliteit heeft, moet die die functionaliteit wel toegankelijk conform de Europese richtlijn.

Deze conclusie is verrassend en teleurstellend vanuit het perspectief van mensen met een leesbeperking. Het Ministerie van OCW en MEVW zijn met elkaar in gesprek om te bezien of toegankelijkheid van digitale leer- en toetsmiddelen op een andere manier een wettelijk kader kan krijgen. Recentelijk zijn de gestelde Kamervragen over het onderwerp beantwoord door minister Wiersma (OCW). Of digitale toegankelijkheid daarmee een wettelijke verankering krijgt, valt nu nog niet te zeggen.

MEVW taxeert dat digitale toegankelijkheid een thema is dat niet meer verdwijnt. Als het wettelijk niet kan worden afgedwongen, zal toegankelijkheid een onderdeel worden van het afsprakenstelsel Edu-V, of een item in aanbestedingen. MEVW blijft op volle kracht haar inspanningen op dit thema, met name via het project Toegankelijk PUbliceren aan de Bron
(TPUB 2), voortzetten en adviseert haar leden dringend om toegankelijkheid eveneens hoog op de agenda te houden en te blijven participeren in TPUB2.