Week van de Toegankelijkheid

.

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Als brancheorganisatie voor educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen streeft MEVW naar een samenleving waar iedereen gelijkwaardig toegang kan krijgen tot kennis. Daarom ondersteunen en stimuleren wij onze leden om haar producten en diensten zo toegankelijk mogelijk te maken. Ook voor mensen met een handicap.

Toegankelijk publiceren

MEVW, Groep Algemene Uitgevers (GAU) en bijna honderd uitgeverijen hebben inmiddels deelgenomen aan workshops Toegankelijk Publiceren aan de Bron (TPUB). De workshops hebben als doel om uitgevers bewust te maken van de nut en noodzaak van inclusief publiceren, én hen tools mee te geven om zelf toe te kunnen passen binnen hun uitgeverij. Door tijdig digitale uitgaven toegankelijk(er) te publiceren komen steeds meer uitgaven in het bereik voor mensen met een handicap en wordt proactief geanticipeerd op de European Accessibility Act.

De European Accessibility Act (EAA)

De (reeds vastgestelde) European Accessibility Act (EEA) schrijft verschillende toegankelijkheidseisen voor aan EU-lidstaten. In Nederland moeten deze uiterlijk 28 juni 2025 van kracht zijn. De toegankelijkheidseisen hebben betrekking op een groot aantal toepassingsgebieden, waaronder e-books en e-commerce. Omdat het ook raakt aan de uitgeefsector moeten uitgeverijen, leveranciers en distributeurs op tijd beginnen met toegankelijk publiceren.

Waar te beginnen als uitgeverij?

De stap naar toegankelijk(er) publiceren doen wij samen, en er zijn inmiddels diverse tools en handvaten beschikbaar voor uitgeverijen. Afhankelijk van de mate waarin de uitgeverij al toegankelijk publiceert, zijn er een drietal goede startpunten beschikbaar. Deze zijn:

  • De Kennisbank Inclusief Publiceren. Speciaal voor uitgeverijen en ontwikkelaars van publicaties die met inclusief publiceren aan de slag willen is een kennisbank ingericht. De kennisbank biedt kennis, inspiratie, bronnen, leermateriaal, best practices en handige tips die helpen bij het maken van toegankelijke publicaties en het in de praktijk brengen van kennis.

  • Een viertal snelstartgidsen. De gidsen met de titels Doe mee!Maak Open!Check dit! en Bekijk het! zijn een waardevolle instap voor uitgeverijen voor wie toegankelijk publiceren ingewikkeld lijkt. Elke gids bevat tien praktische tips om informatie toegankelijk te publiceren.

  • Praktische leermodules. Via het platform Inclusive Publishing in Practice (IPIP) kunnen professionals zich verder bekwamen in het maken van toegankelijke digitale publicaties. Er zijn tientallen cursussen, modules en leereenheden (gratis) beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits onder een Creative Commons-licentie.