Voor wetenschappers geen verplichting om aan Open Access mee te werken

Op 29 april 2022 heeft minister Dijkgraaf (OCW) Kamervragen over Open Access beantwoord. In het kort:

  • Over de verplichting om OA te moeten publiceren als wetenschapper aan een instelling stelt de minister dat er “geen sprake is van een verplichting voor werknemers om hieraan mee te werken.”

  • Over het risico bij kleinere gespecialiseerde tijdschriften stelt minister Dijkgraaf dat UNL momenteel al met de Mediafederatie in gesprek is over de wijze waarop de transitie naar Open Science wordt doorgevoerd bij deze kleinere tijdschriften. “De uitgevers en wetenschappelijke auteurs kunnen uiteraard in die gesprekken hun zorgen en standpunten delen, waarna er samen naar oplossingen zal worden toegewerkt.”

  • Inzake de uitgevoerde evaluatie van de Wet auteurscontractrecht onderschrijven de ministers van OCW en Rechtsbescherming de conclusie dat er geen aanleiding bestaat om art. 25fa AW aan te passen.