Toetreding tot Edu-V is gestart

Scholen en leveranciers werken in Nederland al een tijdje samen aan de totstandkoming van een afsprakenstelsel voor de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs: Edu-V. Vanaf vandaag kunnen leveranciers zich aanmelden als deelnemer van Edu-V

MEVW stond aan de wieg van Edu-V, is voluit gecommitteerd aan dit initiatief. MEVW draagt Edu-V een bijzonder warm hart toe en zet zich daarom stevig in om een groot succes te maken van deze publiek-private samenwerking. Wij en onze leden staken en steken veel tijd en energie in de totstandkoming van Edu-V en de uitwerking en implementatie van de afspraken.

MEVW beveelt het lidmaatschap van Edu-V van harte aan voor die leden die digitale onderwijsmiddelen voor het PO, VO of MBO uitgeven. Sterker nog: we zouden wensen dat al onze leden deelnemer gaan worden en daarmee deelnemen aan een nieuw en voor alle betrokkenen veel beter werkend, efficiënter en veiliger ecosysteem. Dit verbeterde digitale onderwijslandschap gaat de bouwstenen opleveren voor een meer flexibel en toekomstgericht onderwijs. Grijp deze kans!