INCT-interview met MEVW-directeur Stephan de Valk

INCT, het nieuwsplatform voor uitgeefexperts heeft Stephan de Valk (directeur MEVW) geïnterviewd over de recente fusie tussen MVW en de GEU, en hoe zich dit verhoudt tot 'een leven lang leren'. Onderstaand volgt een korte samenvatting van het hele interview van INCT.

"We dekken nu het hele palet af: van educatie tot vakinformatie en wetenschap"

Volgens De Valk zijn de grenzen tussen de verschillende uitgeefsectoren steeds meer aan het vervagen. "Het was een logisch besluit om de beide organisaties te laten fuseren (...) We dekken nu het hele palet af: van educatie tot vakinformatie en wetenschap. Dat past bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij het idee van een leven lang leren."

Een pluriform uitgeefaanbod en een gelijk speelveld

Belangrijk is dat het aanbod van de producten veelzijdig en divers blijft. "Simpel gezegd: dat er veel uitgeverijen bestaansrecht hebben en dat er ook nieuwe uitgeverijen tot de markt kunnen toetreden," licht De Valk toe. "Dat betekent voor ons dat wij de wat kleinere of nieuwere uitgeverijen moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door de steun op het gebied van cybersecurity." Waar grote uitgeverijen een staf hebben en de expertise hebben om dat zelf op te lossen, zit dat bij kleinere uitgeverijen anders. "Daar denkt de directeur: 'help, wie moet dat gaan doen?' Dat is een voorbeeld van iets waar wij een belangrijke rol in spelen."

Een ander voorbeeld is de manier waarop wij omgaan met de standaarden die voor de branche worden geformuleerd. Volgens De Valk is dat een goede ontwikkeling, mits de drempels voor toetreding niet te hoog worden gemaakt. "Natuurlijk moet je aan een aantal standaarden voldoen als je op de digitale snelweg wilt rijden, maar je moet de lat ook niet te hoog leggen, zodat gespecialiseerde spelers niet meer mee kunnen doen"

Open Access en Open Science

Op dit moment wordt ca 80% van de wetenschappelijke tijdschriften Open Access gepubliceerd, en er wordt gestuurd op de 100%. "MEVW ondersteunt het streven naar 100 procent Open Access. Wel vinden we dat het zo geregeld moet worden dat de markt kan blijven functioneren en dat er geen tijdschriften verdwijnen," stelt De Valk. "Dat zijn met name kleinere tijdschriften voor de zorg en geesteswetenschappen. Als er geen oog is voor de positie van deze tijdschriften, dreigen zij onder druk te komen staan en uiteindelijk te verdwijnen. Dan zullen die kennisgemeenschappen uiteindelijk een belangrijke basis kwijtraken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar zijn we nu heel concreet over in gesprek met de Universiteiten van Nederland."