Statement van Auteursbond en MEVW over het maken van het AI-rechtenvoorbehoud

De Auteursbond en de branchevereniging Media Educatie Vak en Wetenschap (MEVW) delen de zorgen van de bij hen aangesloten auteurs en uitgevers over de gevolgen van het gebruik van AI-modellen die zijn getraind op bestaande teksten en worden gebruikt om nieuwe teksten te maken waar geen menselijke auteurs bij betrokken zijn, welke nieuwe teksten vervolgens worden aangeboden en gebruikt als vervanger voor tekst gemaakt door mensen zonder dat daar toestemming voor is of een vergoeding voor wordt betaald.

De Auteursbond en MEVW roepen alle auteurs en uitgevers op om gebruik te maken van de mogelijkheid om een nadrukkelijk rechtenvoorbehoud te maken, waardoor het trainen van AI met de betreffende teksten en het bewerken van teksten met AI zonder aanvullende afspraken niet is toegestaan.

Bij papieren producten en losse digitale bestanden moet dit nadrukkelijke voorbehoud, in een voetnoot, in het colofon of in de gebruiks- of leveringsvoorwaarden te worden opgenomen. Bij digitale content die online wordt aangeboden moet het voorbehoud in "machine leesbare vorm" in de code van de website(s) of de applicatie(s) worden opgenomen, zodat bots dit voorbehoud lezen. Voor zo’n machine leesbaar “verbod” is voorbeeldcode beschikbaar. Dat is het zogenaamde TDM Reservation Protocol, gemaakt door World Wide Web Consortium (W3C): https://www.w3.org/2022/tdmrep/.  Deze code is vrijelijk te gebruiken.

De noodzaak van dit voorbehoud blijkt uit artikel 53 lid 3 sub c van de AI Act, artikel 4 lid 3 van de EU Digital Single Market Richtlijn en uit artikel 15o van de Nederlandse Auteurswet.