Schriftelijke Kamervragen gesteld over Open Science

Kamerleden Van der Woude en Ellian (beiden VVD) hebben schriftelijke Kamervragen gesteld aan de ministers Dijkgraaf (OCW) en Weerwind (Rechtsbescherming) naar de wijze waarop artikel 25fa Auteurswet wordt geïnterpreteerd in de praktijk. Aanleiding was het FD-artikel 'Geen open wetenschap over de rug van werknemers' van 21 februari 2022.

"Kunt u bevestigen dat universiteiten open acces (willen) verplichten voor vrijwel alle publicaties? Dus niet alleen “korte werken van wetenschap” maar ook lange artikelen, boeken en vakpublicaties?" Zo vragen Van der Woude en Ellian. Ze benadrukken het belang dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van universiteiten, de Rijksoverheid, uitgevers en medewerkers/auteurs om tot oplossingen te komen in de toepassing van het Open Access-beleid.

Daarnaast vragen zij de ministers op welke manier zij gaan toezien op "de regie in de uitleg en toepassing van artikel 25fa van de Auteurswet, conform de tekst, toelichting en de interpretatie van het wetsartikel zoals is uitgesproken door de Kamer ten tijde van het aannemen ervan."

Naar verwachting worden de schriftelijke vragen beantwoord binnen drie weken na publicatie.