Privacyconvenant 4.0 klaar voor gebruik

Op 13 april 2022 is versie 4.0 van het Privacyconvenant gepubliceerd. Het Privacyconvenant helpt scholen bij het maken van afspraken over privacy met leveranciers van digitale leermiddelen, toetsen en andere educatieve software. In de nieuwe versie zijn inzichten en jurisprudentie rondom de AVG verwerkt. Scholen moeten vanaf 1 augustus de nieuwe verwerkersovereenkomst gebruiken wanneer zij een licentie met een leverancier afsluiten. Op privacyconvenant.nl kunt u meer informatie vinden over het geüpdatete Privacyconvenant.

Aanleiding update

De  laatste versie van het convenant en de model verwerkersovereenkomst (versie 3.0) dateren van mei 2018. Er is sindsdien de nodige kennis en ervaring opgedaan over het toepassen hiervan binnen het onderwijs. Dat is de reden dat er binnen Edu-K versie 4.0 van zowel het convenant als de model verwerkersovereenkomst, inclusief bijlagen heeft gemaakt.

Advies: ga vóór 1 augustus 2022 over op het nieuwe model verwerkersovereenkomst

Het advies is om in ieder geval vanaf 1 augustus 2022 over te gaan naar het gebruik van model verwerkersovereenkomst versie 4.0 bij het sluiten van nieuwe licenties. Bij stilzwijgende verlengingen kan de overgang naar versie 4.0 uitgesteld worden, totdat de ondertekenvoorziening die Kennisnet momenteel ontwikkeld, in gebruik is genomen. Deze voorziening gaat helpen om de administratielast van scholen en leveranciers zo laag mogelijk te houden.

De leden van MEVW, die onder de reikwijdte van het Privacyconvenant vallen, hebben allemaal een stappenplan en een implementatiepakket ontvangen. Daarmee kunnen ze het nieuwe convenant correct, compleet en tijdig implementeren. MEVW zal haar leden daarbij ondersteunen.