Presentatie van het MEVW Visiedocument

Op 13 oktober is het MEVW Visiedocument gepresenteerd tijdens de MEVW Netwerk en Kennissessiebijeenkomst. Het motto: samen werken aan kennis en ontwikkeling.

Waar we staan en heen willen als brancheorganisatie

Het visiedocument schetst een beeld van de pluriformiteit van het Nederlandse uitgeeflandschap en de wijze waarop educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen een essentiƫle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis en de verschillende rollen die zij aannemen in de bredere samenleving. Verder gaat het visiedocument nader in op de maatschappelijke rol van MEVW en de bij haar aangesloten leden, en de uitdagingen die de brancheorganisatie en de bij haar aangesloten leden voor zich zien.