Voor kennis en kansen: voorkom de beoogde btw-verhoging

De beoogde btw-verhoging van het nieuwe kabinet op onder meer cultuur en media heeft tot veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging geleid. MEVW deelt de breed geuite zorgen over de btw-verhoging volledig. De prioritering van de beheersing van (taal)vaardigheid door het nieuwe kabinet strookt niet met een btw-verhoging op leermiddelen van 9 naar 21%. Die verhoging zou grote gevolgen hebben voor de toegankelijkheid en kansengelijkheid. Lees hier ons position paper waarin wij onze zorgen uitgebreid hebben verwoord.