Nieuw lid MEVW: Lexima B.V.

Wij verwelkomen met ingang van 1-1-2024 Lexima B.V. als lid van MEVW. Als brancheorganisatie van educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen verheugen wij ons op de samenwerking. Lexima B.V (https://lexima.nl/) is een internationaal opererende education technology provider. Met bewezen effectieve programma’s helpen ze leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Zo dragen ze hun steentje bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is de basis om te functioneren in een wereld die draait om cijfers en letters. Omdat dat dit niet voor iedereen even makkelijk gaat, maakt Lexima B.V. digitale programma’s die leerlingen hierbij helpen en waarmee ze zelfredzamer worden.