Nieuw lid bij MEVW: Studyflow

Wij verwelkomen met ingang van 13 april Studyflow als lid van MEVW. Als brancheorganisatie van  educatieve, vakinhoudelijke en wetenschappelijke uitgeverijen verheugen wij ons op de samenwerking.

Over Studyflow

Studyflow is uitgever van een blended lesmethode voor taal en rekenen, voor zowel VO als MBO. Belangrijke uitgangspunten zijn een bewezen didactiek, aansluiting bij de belevingswereld, een logische opbouw en alle mogelijkheden tot differentiatie binnen één licentie. Met Spark Plus kunnen docenten eigen lesmateriaal en toetsen ontwikkelen.