MEVW steunt oproep aan politiek voor meer toezicht op AI

De uitgeversbrancheorganisatie Media voor Educatie, Vak en Wetenschap (MEVW) heeft vandaag aangekondigd dat zij de AI-petitie ‘Politiek, neem controle over AI’ heeft ondertekend. De petitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op tot meer controle over de snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI), onder andere door het nemen van een leidende rol in Europa, het bewaken van het onderscheid tussen menselijk en kunstmatig en het informeren van de Nederlandse bevolking over de kansen en bedreigingen van de inzet van AI.

Een stap naar een duurzame, verantwoorde digitale transformatie

"Als brancheorganisatie die veelal te maken heeft met digitale transformatie erkennen wij de waarde van AI als krachtig middel om nationale uitdagingen het hoofd te bieden, zoals digitalisering, verduurzaming en arbeidstekorten in diverse sectoren. Tegelijkertijd zien we ook de noodzaak om AI-technologieën op een veilige en verantwoorde manier te ontwikkelen, zodat ze ten goede komen aan maatschappelijke doelen en waarden", aldus Jorien Castelein, bestuursvoorzitter van MEVW.

Het ondertekenen van de petitie is een stap voorwaarts in het streven van MEVW naar een duurzame, verantwoorde digitale transformatie waarbij zowel de kansen als risico’s voor toekomstige generaties in acht genomen worden. Met de ondertekening toont MEVW haar vastberadenheid om AI-technologieën te bevorderen op een manier die de belangen van zowel de samenleving als van het Nederlandse innovatievermogen dient.

MEVW nodigt anderen uit om zich ook aan te sluiten bij het initiatief. “AI biedt veel kansen voor verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, dat vooralsnog met grote uitdagingen kampt, zoals het lerarentekort en prestatiedruk. Toezicht op AI zorgt ervoor dat deze kansen op een verantwoorde manier geïmplementeerd worden, zodat hoogwaardige les- en onderwijskwaliteit en bescherming van (student)gegevens geborgd wordt, maar ons innovatievermogen tegelijkertijd ook ruimte krijgt," aldus Castelein.