MVW en GEU gefuseerd tot MEVW op 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en GEU gefuseerd tot MEVW, de branchevereniging voor mediabedrijven voor educatie, vakinformatie en wetenschap.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelen maken dat dit een logische stap is: leren strekt zich een leven lang uit, stelsels van afspraken en standaarden hebben een steeds grotere reikwijdte. Daardoor vervagen grenzen tussen sectoren als educatie, vakinformatie en wetenschap. Publieke organisaties die betrokken zijn bij deze disciplines hebben nu één aanspreekpunt.

Het motto van MEVW is: samen werken aan kennis en ontwikkeling. Dat geldt voor de (pre-competitieve) samenwerking tussen de leden van MEVW, maar vooral ook voor samenwerking tussen publieke en private partijen. Daar waar die samenwerking bestaat, willen wij die graag voortzetten. Daar waar dat nog minder het geval is, willen wij die graag versterken. Bijdragen aan een pluriform aanbod en het bewerkstelligen van een gelijk speelveld blijven daarbij belangrijke uitgangspunten voor MEVW.