Kennisinstellingen en SURF ondertekenen Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen

Op 8 maart hebben Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en SURF gezamenlijk een Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen ondertekend. MEVW gaat met de vertegenwoordigers van de betrokken instanties in gesprek.

Voor meer informatie over de verklaring verwijzen wij u graag naar het rapport 'Regie op Leermaterialen: Naar een nationale aanpak digitale en open leermaterialen'. Het rapport is opgesteld door het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.