Kamerbrief planning OCW over punten coalitieakkoord

Op 14 februari is de Kamerbrief gepubliceerd over de planning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten aanzien van de punten uit het regeerakkoord. Minister Dijkgraaf (OCW) streeft er naar de Tweede Kamer voor of tijdens het zomerreces te kunnen informeren over de verdere uitwerking van de verschillende punten. Onderstaand volgt een overzicht van de highlights:

Nadere uitwerking fonds onderzoek en wetenschap

Minister Dijkgraaf (OCW) constateert meer te willen investeren in vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling. Daarvoor wordt een fonds ingesteld waarin over een periode van 10 jaar €5 miljard wordt geïnvesteerd. De minister zegt toe om de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de nadere uitwerking van het fonds.

Kamerbrief over Open Science

“Open Science en Open Education worden de normen, mits de nationale veiligheid hierbij niet in het geding komt.” Dat stelt Dijkgraaf ten aanzien van de vrije en veilige uitwisseling van ideeën in het (hoger) onderwijs. Zo moet de academische vrijheid van wetenschappers worden geborgd, ook wanneer wordt samengewerkt met onvrije landen. De minister zegt toe om ‘rond de zomer’ een Kamerbrief over het onderwerp aan de Kamer te doen toekomen.

Masterplan Basisvaardigheden

Dit voorjaar beoogt minister Dijkgraaf een Kamerbrief op hoofdlijnen te sturen over het Masterplan Basisvaardigheden. Deze moet uiteenzetten “welk proces moet worden doorlopen om met betrokkenheid van het onderwijsveld het plan verder uit te werken.” In ieder geval acht Dijkgraaf het belangrijk dat het Masterplan gebruik maakt van “effectief bewezen lesmethodes, zoals ingezet bij het Nationaal Programma Onderwijs.”

Indien mogelijk wil de minister voor het zomerreces de Kamer kunnen informeren over de activiteiten uit het actieplan basisvaardigheden en dat er duidelijkheid komt op alle maatregelen uit het regeerakkoord over de versterking van de brede kwaliteit van het funderend onderwijs.