Inclusiefpubliceren.nl is vernieuwd

In september is de nieuwe website van inclusiefpubliceren.nl gelanceerd. De website is volledig toegankelijk en dient als kennisbank voor uitgeverijen.

Praktische handvaten voor toegankelijke publicaties

De kennisbank biedt kennis, inspiratie, bronnen, leermateriaal, best practices en handige tips die helpen bij het maken van toegankelijke publicaties en het in de praktijk brengen van kennis. Een tweetal voorbeelden zijn:

  • Snelstartgidsen. Zo biedt de kennisbank vier gidsen aan getiteld Doe mee!Maak Open!Check dit! en Bekijk het!. De snelstartgidsen zijn een waardevolle instap voor uitgeverijen voor wie toegankelijk publiceren ingewikkeld lijkt. Elke gids bevat tien praktische tips om informatie toegankelijk te publiceren.

  • Praktische leermodules. Via het platform Inclusive Publishing in Practice (IPIP) kunnen professionals zich verder bekwamen in het maken van toegankelijke digitale publicaties. Er zijn tientallen cursussen, modules en leereenheden (gratis) beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits onder een Creative Commons-licentie.