Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): van toepassing op uw bedrijf?

Per 1 januari 2024 moeten grote bedrijven aan de zogeheten Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving voldoen. Wat houdt dit precies in? En wat kwalificeert als een ‘groot’ bedrijf?

 Onderdeel van het beleid van de Europese Unie (EU) op het gebied van ESG is duurzaamheidsverslaggeving. Dit houdt in dat ondernemingen die opereren binnen de EU verplicht  worden om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, klimaat of maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Een aantal kernverplichtingen uit de CSRD zijn dan ook de dubbele materialiteitstoets, toekomst- en investeringsplannen, tijdsgebonden doelstellingen en de voornaamste risico’s met betrekking tot duurzaamheidskwesties.  Een uitgebreid overzicht met informatie over de richtlijn vindt u onder andere op deze pagina van MVO Nederland.

 Wanneer valt uw bedrijf onder de richtlijn?

Een bedrijf kwalificeert als groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

·       Meer dan 250 medewerkers

·       Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar

·       Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan duizend bedrijven in Nederland aan de CSRD moeten voldoen.

Vrijstelling        


Bedrijven worden op individuele basis vrijgesteld van de rapportageverplichtingen onder de CSRD als het geconsolideerde jaarverslag van de moedermaatschappij de prestaties van dat bedrijf en haar dochterondernemingen omvat. Deze vrijstelling is van kracht op het moment dat het geconsolideerde jaarverslag van de groep is opgesteld volgens dezelfde normen als de CSRD. Als een dochteronderneming in de EU van deze vrijstelling gebruikmaakt, moet ze het geconsolideerde bestuursverslag van haar moedermaatschappij openbaar maken. Daarnaast moet het bedrijf in haar eigen bestuursverslag vermelden dat ze een vrijstelling heeft gekregen voor het rapporteren van duurzaamheidsinformatie. Bovendien moet ze duidelijke instructies verstrekken over waar en hoe het geconsolideerde jaarverslag kan worden gevonden.