Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen en Wiskunde gepresenteerd

Op 28 september 2023 heeft het SLO de conceptkerndoelen voor Nederlands en Rekenen en Wiskunde gepubliceerd. Onder leiding van een procesregisseur hebben leraren uit het primair- en voortgezet onderwijs, vakexperts en curriculumexperts de conceptkerndoelen opgesteld.

De nieuwe generatie kerndoelen is concreter geformuleerd en bestaat uit aanbodsdoelen (gericht op de school) en beheersings- en ervaringsdoelen (gericht op de leerling). Ook sluiten de doelen beter aan bij inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

Conceptkerndoelen Nederlands


De conceptkerndoelen voor Nederlands bestaan uit de domeinen overstijgend, communicatie, taal en literatuur. De kerndoelen die hierbij horen variƫren van gesprekken voeren om te leren tot bronnen onderzoeken en begrijpend lezen, luisteren en kijken. Hierbij valt te denken aan het verkennen van verschillende soorten bronnen binnen een thema, verdiepen van kennis over een onderwerp door verschillende teksten over dit onderwerp te lezen, luisteren of bekijken of het bedenken van oplossingen voor een probleem uit een leergebied of het dagelijks leven. De volledige lijst van conceptkerndoelen vindt u hier.

Conceptkerndoelen Rekenen en Wiskunde


De conceptkerndoelen voor Rekenen en Wiskunde bestaan uit de domeinen wiskunde attitude, wiskundige concepten, wiskundige denk- en werkwijzen en wiskunde en de wereld. Kerndoelen die hierbij horen bestaan uit diverse wiskundige onderwerpen, zoals modelleren, breuken, verhoudingen en het gebruik van wiskundige instrumenten. Hierbij valt te denken aan oefeningen met breuken, verschijningsvormen van procenten zoals rente en korting en het gebruik van een getallenlijn of verhoudingstabel bij het redeneren en rekenen met getallen of verhoudingen. De volledige lijst van conceptkerndoelen vindt u hier.

Vervolg


Op tien oktober vindt er een congres plaats om de eerste reactie op de conceptkerndoelen te verkrijgen vanuit het brede onderwijsveld. Vervolgens zal er onder regie van SLO een traject starten waarbij de conceptkerndoelen aan direct betrokkenen van scholen worden voorgelegd en besproken. Na de fase van beproeving (in de zomer van 2024) zullen deze beoogde nieuwe kerndoelen wettelijk verankerd worden.