Afsprakenstelsel Edu-V komt op stoom

Begin 2023 starten de werkgroepen van Edu-V met het maken van nieuwe en verdere afspraken ter bevordering van eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot (en gebruik van) digitale onderwijsmiddelen. De afspraken hebben betrekking op het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De nieuwe en verdere afspraken gaan voortbouwen op de uitkomsten van de bestaande publiek-private samenwerking Edu-K. Onder de vlag van Edu-K is onder andere het privacyconvenant tot stand gekomen. Het Edu-V programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. MEVW draagt bij aan standaardisatie via kennisontwikkeling van haar leden door te participeren in Edu-K en Edustandaard.

Wat gaat Edu-V als eerste doen?

  1. Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten: Edu-V maakt afspraken over koppelingen voor doorgifte van het ECK-iD en de standaardattributen. Hierdoor wordt de veiligheid van uitwisselingen verder verbeterd.  

  2. Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen: leermiddelen kunnen daardoor gemakkelijker gevonden en vergeleken worden. 

  3. Inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens: Edu-V maakt afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Leerkrachten en docenten krijgen daardoor gemakkelijker inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten.

  4. Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen: Edu-V maakt afspraken met leveranciers en scholen die moeten leiden tot een vereenvoudiging van de logistieke en administratieve keten, waardoor er zo min mogelijk belemmeringen in leveringen ontstaan en nieuwe businessmodellen kunnen worden ontwikkeld.

Meer informatie over waar Edu-V mee gaat beginnen is beschikbaar op de Edu-V website

Hoe gaat Edu-V te werk?

Voor de vier uitdagingen richt Edu-V werkgroepen in. Daarin werken (vertegenwoordigers van) leveranciers en onderwijsinstellingen samen in een zogenaamd co-creatie proces. Vanaf het schooljaar 23/24 worden de daar gemaakte afspraken in diverse pilots getoetst aan de praktijk.

Daarnaast maakt Edu-V gebruik van een klankbordgroep. Scholen en leveranciers die actief willen bijdragen aan het Edu-V Afsprakenstelsel kunnen zich melden voor de klankbordgroep van Edu-V.